Kuntoutuspalvelut

Monien  tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoitotulokset  paranevat lihaskuntoutuksen ollessa osana eläinlääkinnällistä hoitoa. Samoin kengityksen olleessa optimaalisena tukena tietyissä sairauksissa kuten hankosidevamman kuntoutuksessa saadaan useimmiten parempi lopputulos.
Fysioterapia sekä sairaskengitys voidaan liittää osaksi hoitosuunnitelmaa.
Klinikallamme on yhteistyökumppaneita, joiden avulla voimme tarjota nämä palvelut.

Fysioterapia

Eläinfysioterapiassa arvioidaan eläimen toimintakykyä ja liikkumista sekä niiden ylläpitämisen tai lisäämisen mahdollisuuksia. Arviointi tapahtuu omistajan haastattelun, eläimen havainnoinnin, erilaisten tutkimus- ja mittausmenetelmien avulla. Tutkimisen ja haastattelun perusteella laaditaan fysioterapeuttiset tavoitteet ja valitaan terapiamenetelmät. Prosessiin liittyy kiinteästi sekä fysioterapeuttisen tutkimisen ja tavoitteiden että fysioterapian menetelmien vaikuttavuuden arviointi.

Yleisimmät eläinfysioterapian asiakkaat ovat epäpuhtaasti liikkuvat hevoset, hevoset joiden suorituskyky on alentunut, tuki- ja liikuntaelimistön vaurioista ja kivuista kärsivät eläimet sekä hevoset, jotka leikkausten jälkeen tarvitsevat kuntoutusta. Sairaan eläimen fysioterapiasta päättää aina eläinlääkäri.

Eläinfysioterapiassa käsitellään hevosta erilaisilla manuaalisilla tekniikoilla, käytettään fysikaalisia hoitolaitteita sekä ohjataan terapeuttisia harjoitteita. Tunnetuimpia fysioterapian menetelmiä ovat venyttelyt, pehmytkudoskäsittelyt ja nivelmobilisaatiot sekä mekaaniset menetelmät eli fysikaaliset hoidot.

   

 

Fysioterapian tärkein menetelmä on terapeuttinen harjoittelu. Terapeuttisten harjoitteiden tavoitteena on kohentaa hevosen fyysisiä ominaisuuksia, kuten esimerkiksi koordinaatiota, asentotuntoa, lihasvoimaa ja kestävyyttä. Hyvän terapiatuloksen aikaansaamiseksi fysioterapeutti toimii kiinteässä yhteistyössä eläimen omistajan, hoitajan, eläinlääkärin tai valmentajan kanssa.

Terapialaser

Terapialaserhoidolla parannetaan solutasolla aineenvaihduntaa ja hapen kulkeutumista kudoksiin. Laservalo johtaa myös paikallisesti verisuonten laajentumiseen ja imutiehyeiden aktivoitumiseen, jolloin turvotusalueiden hoitoon saadaan apua.

Tutkimuksissa on havaittu akupunktionkaltaista kivunlievitystä, jossa endorfiinien vapautumisella estetään kroonisten kipuratojen tiedonkulku. Suositellaan esimerkiksi lihasjännityksen helpottamiseen. Laser-terapian on todettu edistävän huonosti paranevien haavojen hoitoa.

Shock wave

Shock wave koostuu korkeataajuisista ja korkeaenergisistä ääniaalloista jotka osuessaan kohdekudokseen vapauttavat energian kohdekudokseen. Energian vapautuessa aiheuttaa se paikallisen “uudisvaurion”, jolloin erityisesti kroonisia vammoja, jossa paraneminen on jäänyt kesken saadaan uudelleen aktivoitua.

Akutisoitumisen myötä alueen verisuonitus lisääntyy ja paranemisen edellytykset ovat paremmat. SW:terapialla on havaittu myös paikallista kivunlievitysvaikutusta, estäessään kipusignaalien välittymisen. Luiden kiinnityskohdissa sijaitsevien ligamenttivammojen ja jännevammojen ovat todettu vastaavan hyvin Shock Wave hoitoihin. Shockwave terapiaa suositellaan annettavaksi hoitosarjoina.

Sairaskengitykset

Sairaskengityksellä pyritään takamaan tuki ja liikuntaelinvaurioille optimaalinen tuki kuntoutusvaiheessa. Kengityspäätökset tehdään yhdessä hoitavan eläinlääkärin ja kengittäjän kanssa.
Kuntoutusohjeistuksessa voidaan myös antaa kengityssuosituksia,  joiden perusteella oma kengittäjä voi myös tehdä korjauskengityksen.

Varsojen jalkojen virheasennot, joihin pystytään useimmiten lievissä ja jopa hieman vakavemmissakin tapauksissa samaan apua, on yksi tärkemmistä kengittäjän ja eläinlääkärin yhteistyökuvioista.
Klinikallamme on yhteistyösopimus kengittäjä Mika Nurmen kanssa, ja hän vastaanottaa kengitettäviä hevosia klinikalla tiistaisin ja torstaisin ajanvarauksella.

Klinikalla on myös sairaskengitykseen käytettäviä kenkiä varastossa, jolloin niiden saatavuus mahdollista seuravaa sairaskegitystä varten kotona helpottuu.

 

Lue lisää Kengitys